Troligen estnisk sort som övervintrat i vår provodling sedan 1998 ganska bra. Den goda ätfrukten är medelstor (100-130 g), söt, mjuk och saftig med en smörig konsistens. Trädet är medelstort med en rundad form. Frisk och rikbärande sort som kan lagras 2-3 veckor. Delvist självfertil, men korspollinering rekommenderas.

Zon: FI 1-3(4). SE 1-4/5.
Typ: Höstsort