Skyddar snittytor från uttorkning vid ympning genom att bilda ett skyddade skikt.
Utmärkt på träd och buskar som fått skador. Hindrar röta och befrämjar en naturlig läkning om man har en torr och ren yta som balsamet appliceras på.