Personuppgifter

Blomqvist Plantskola sparar endast personuppgifter som är nödvändiga för beställning och leverans av varor, och för websidans funktion.

Dessa är:
Namn, Adress, Telefonnumer, e-postadress, ip-adress samt beställda produkter.
Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

Dessa uppgifter sparar vi, bland annat för att kunna ge service åt våra kunder samt för att, vid behov, verifiera affärshändelser gentemot Skatteförvaltningen.

Om du har köpt en produkt på denna webbplats kan du begära att få ut depersonuppgifter vi har om dig.
Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.
Skicka då ett mail till info@blomqvistplantskola.com

Leveransvillkor

Blomqvist Plantskola Ab:s allmänna leveransvillkor från 10.01.2024.

PRISER
Alla angivna priser är i Euro eller kronor (enligt kundens val) inkl. moms 24% och gäller tillsvidare.  Betalning sker via Klarna och ev frågor angående betalning riktas till dem.

BESTÄLLNING
Vi godkänner endast skriftliga beställningar via webbshopen, ej via telefonsamtal. Vi säljer växter med reservation för mellanförsäljning och Force Majeure. Ev hinder meddelas kunden så snart det är möjligt i dylika fall. Beställningen görs via kundkorgen. En bekräftelse på mottagenorder skickas automatiskt efter att beställningen är mottagen hos oss. Automatsvaret kan inte svaras på.  Viktigt att kontrollera alla uppgifter i bekräftelsen och att rätt e-post finns för att kunna skicka fraktnummer när leveransen skickas. Finns det oklarhete kontakta oss via formuläret i shopen. Försäljaren har rätt att annullera beställningen om uppenbara avvikelser i pris beror på manuella eller tekniska fel. I sådana fall antar vi att kunden förstår misstag i felaktigt pris.

LEVERANS
Leveranserna sker i den ordning vi har mottagit dem och varor är tillgängliga enligt info på webbsidan. Leveransen skickas med finska Posti och sker till närmaste ombud enligt adress om inget annat överenskommits. Leverans sker i Finland, även Åland, och Sverige. SMS/e-mail skickas till kunden när ordern skickas från plantskolan och när ordern anlänt till utlämningsstället (ankomstavisering). OBS! Rätt mobilnummer och e-mail på beställningen. Beställaren ansvarar för att angivna leveransuppgifter är riktiga och följer med upphämtning av leveransen. Beställda växter måste hämtas ut inom senast följande dag från utlämningsstället efter erhållen ankomstanvisning. Vi frånsäger oss ansvaret för förstörda växter som har legat längre än 2 dagar oberoende av omständigheter. Fraktskador som uppkommit på paketets innehåll och emballage under leverans ersätts fullt ut med nya/motsvarande växter eller i undantag kreditering mot att reklamation gjorts omgående.

OUTLÖSTA PAKET
Våra omkostnader för paket som ej hämtas ut och returneras av ombud faktureras kunden fullt ut.  (Ev. retur av paket överenskommes alltid med plantskolan på förhand och kunden betalar alltid returfrakten).

*PRISER OCH FRAKTAVGIFTER
Aktuell fraktavgift med (24% moms) inom Finland och Sverige (0%moms) till Åland på samtliga försändelser om inte annat överenskommits. Grundfrakten syns vid beställning innan betalning. Emballage och packavgift ingår samtidigt till självkostnadspris. På större beställningar offereras frakten/pallgods skilt om systemet ser att den inte går under grundfrakt och kunden kontaktas innan leverans. (*Med reservation för prisändringar*).

GARANTI
Vi levererar alltid växter av högsta kvalitet, därför kan vi lämna garanti. En tillväxtgaranti på 2 månader för alla vedartade växter (ej perenner, jordgubbar, kryddor, rosrötter) gäller, under förutsättning att du har följt odlingsråd och ev. zonindelning. Garantin gäller dock inte vinterskador på växter. Garanti för sortäkthet lämnas endast intill fakturavärdet. Har paketet skadats under transporten anmäl det genast hos transportören.